futball club 2017

FUTBALOVÉ PRÍPRAVKY NA IHRISKU

Autor: TH, 03.09.2017

Slovenský futbalový zväz zverejnil v polovici júla oficiálny material ku kategóruám pripraiek U-11, U-10, U-9 v Urádnej správe č. 3 zo dňa 15.7. 2017. Súťaž prípraviek je organizovaná ako oficiálna súťaž SFZ, so zverejnením výsledkov jednotlivých súťažných stretnutí, ale bez vedenia priebežných alebo konečných tabuliek.

Súťaž prípraviek sa v jesennej aj jarnej časti hrá dlhodobo, podľa vopred zverejneného vyžrebovania, systémom každý s každým doma - vonku. V súťažnom ročníku 2017/18 je jednou z podmienok účasti v súťaži zabezpečenie svojich klubových rozhodcov na rozhodovanie týchto súťažných stretnutí. Súťaž je organizovaná pre družstvá U11 (ročník narodenia 2007), U10 (ročník narodenia 2008) a U 9 (ročník narodenia 2009).

 

Organizácia stretnutí

Presný termín (deň, miesto a čas začiatku stretnutia, farbu dresov) dohodnú zodpovední zástupcovia jednotlivých FK vždy min. 2 týždne vopred, na podnet zodpovedného zástupcu domáceho FK, pričom hracie dni sú piatok až pondelok

Domáci FK zabezpečí pre družstvá súperov min. 2 šatne na prezlečenie.

Poradie stretnutí: prvé stretnutie U11 (na 2 miniihriskách 6+1 a 6+1), po jeho ukončení súčasne U10 (na 2 miniihriskách 4+1 a 4+1) a U9 (na 2 miniihriskách 4+1 a 4+1)

Vedie sa elektronický zápis o stretnutí v ISSF. Je potrebné mať so sebou prefotené kartičky zdravotného poistenia každého jedného hráča; všetci hráči by mali byť registrovaní v príslušnom FK (minimálne 10 hráčov v každej vekovej kategórii musí byť registrovaných) Základnou požiadavkou je dodržanie pravidla o veku hráčov pre jednotlivé vekové kategórie (starší nemôžu hrať za mladších, mladší môžu hrať o jednu kategóriu vyššie za starších; nie je povolený štart hráčov starších ako ročník narodenia 2007 (dievčatá môžu byť o 1 rok staršie) – zodpovední tréneri jednotlivých družstiev FK;

  • štart hráča (spĺňajúceho vek prípravky) za mladšiu kategóriu (napr. U10 za U9 – z dôvodu malého počtu hráčov), je možný len so súhlasom trénera súperiaceho FK;
  • na stretnutia nebudú oficiálne delegovaní rozhodcovia – za zabezpečenie rozhodcov - laikov (min. vek rozhodcov je 16 rokov) pre jednotlivé stretnutia (vždy po 2 stretnutia jednej vekovej kategórie), sú zodpovední tréneri príslušnej vekovej kategórie domáceho FK (po vzájomnej dohode môžu pri rozhodovaní zápasov vypomôcť i rozhodcovia - laici z družstva hostí)

Základné organizačné ustanovenia

Stretnutia U11

- hracia plocha – 2 ihriská na “poloviciach” hracej plochy s rozmermi minimálne 60 x 40m a maximálne 68 x 45m. „Malé ihrisko“ je ohraničené postrannými čiarami veľkého ihriska, čiarami inej farby, alebo nízkymi klubúčikmi

- počet hráčov - 6+1 : 6+1

- rozmery brán - 5 x 2m

- striedanie ľubovoľným – hokejovým spôsobom

- hrací čas - 2 x 25 min. (10 min. prestávka)

- lopta veľkosť č. 4

 

Stretnutia U10, U9

- hracia plocha – 2 miniihriská v rohoch hracej plochy s rozmermi min. 35 x 20m, maximálne 40 x 25m

- počet hráčov - 4+1 : 4 +1

- rozmery brán: 2 x 3 m

- striedanie ľubovoľným – hokejovým spôsobom

- hrací čas- 2 x 25 min. (10 min. prestávka)

- lopta veľkosť č. 3

 

 

Zdroj: http://www.futbalsfz.sk/uradna-sprava-c-3-zo-dna-15-7-2017

Posled. zápasy
U5-6

Žiadny zápas

Nasled. zápasy
U5-6

Žiadny zápas

Tabuľka U5-6

1.Hlohovec00:00
Informácie

Nábor
4.9.2017 v Športovej hale

Rozpis zápasov / tréningov

Oslávenci