futball club 2017

2% dane

 

Pomôžte a poukážte športovému klubu 2% z vašich daní. Nič vás to nestojí a zároveň podporíte SPORTAcademy Hlohovec!

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia, známy, fanúšikovia,Darujte nám 2% a podporte náš športový klub !
Zlepšime podmienky našich športujúcich detí a mládeže.


ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%
SPORTACADEMY HLOHOVEC

Zábranie 204/40920 01 Hlohovec

IČO: 36085880

Právna forma: občianske združenie


STE ZAMESTNANEC A ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZA VÁS ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ?

1. Do 25.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, osobne trénerom, alebo zavolajte na 0915 498 564 a my to doručíme na daňový úrad.

 

PODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI?

1.Riadne vyplňte daňové priznanie.

2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 €.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:Obchodné meno alebo názov: SPORTACADEMY HLOHOVECSídlo: Zábranie 204/40, 920 01 HlohovecPrávna forma: Občianske združenieIČO: 36085880
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:Obchodné meno alebo názov: SPORTACADEMY HLOHOVECSídlo: Zábranie 204/40, 920 01 HlohovecPrávna forma: Občianske združenieIČO: 36085880
4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 

Za podporu čo i len minimálnou čiastkou vám vopred vyslovujeme vďaku a uznanie.
Údaje potrebné k poukázaniu 2%:

• Obchodné meno (názov): SPORTAcademy Hlohovec, občianske združenie

•Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Zábranie 204/40, 920 01 Hlohovec

• Právna forma: občianske združenie

• Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 36085880

• Číslo účtu: SK24 0900 0000 0002 8099 6446

Prílohy:

V Y H L Á S E N I E_1

 

SPORTAcademy  Hlohovec

Posled. zápasy
U5-6

Žiadny zápas

Nasled. zápasy
U5-6

Žiadny zápas

Tabuľka U5-6

1.Hlohovec00:00
Informácie

Nábor
4.9.2017 v Športovej hale

Rozpis zápasov / tréningov

Oslávenci